Charpy-féle ütővizsgálat


1. A vizsgálat elve

A “P” próbatest a “B1 “ “B2” jelű bakokra támaszkodik. Az “F” forgáspontú, “l” hosszúságú inga - amelynek súlypontja a kísérlet kezdetén “H1” magasságban van - “H1” magasságból ejtve körpályán folytonos gyorsulással haladva eltöri a “P” próbatestet és a túloldalon a súlypontja - valamilyen - “H2” magasságra lendül. Ha a kalapács ütőéle redukált tömege Gr, akkor a próbatest eltörése fordított munka:


W = Gr ( H1 - H2 )1.2. A próbatest

A próbatesteknek az MSZ EN 10045-1 szabványban előírt méreteit + 0,02 mm pontossággal kell (mikrométerrel ) meghatározni.

A szomszédos oldalak által bezárt, előírt szöget ( 90° + 10 , ) derékszögmérővel kell ellenőrizni.

A bemetszést bemunkáló - új vagy újra köszörült - szögmaró által létrehozott geometriát (bemetszési szög, lekerekítési sugár) mérőlupéval vagy mikroszkóppal kell ellenőrizni. Ha a próbabemetszés geometriája nem szabványos, akkor a marót el kell különíteni és másikat kell bemérni.

Havi rendszerességgel a használatban lévő szögmaró által létrehozott geometriát le kell ellenőrizni és dokumentálni kell.

A varratos ütőpróbatesteknél a bemetszés élvonalának - a varrat tengelyéhez viszonyítva - megengedett külpontossága + 0,1 mm, amit tolómérővel kell ellenőrizni.

Amelyik próbatest a fent leírt követelményeket nem teljesíti, úgy azt a vizsgálatból ki kell zárni, helyette ismétlőpróbát kell kérni.

Próbatestek kialakítása és méretei:
A próbatestek szabványos méretei:
Típus
L
(mm)
B
(mm)
l
(mm)
l/2
(mm)
a
(mm)
h
(mm)
b,S
(mm)
m
(°)
r
(mm)
Bem.
síkja
Hasáb
V
172
40
55±0.6
27.5±0.42
10±0.06
8±0.06
10±0.11
45±2
0.25±0.025
90±2°
90±2°
V
172
40
55±0.6
27.5±0.42
10±0.06
8±0.06
7.5±0.11
45±2
0.25±0.025
90±2°
90±2°
V
172
40
55±0.6
27.5±0.42
10±0.06
8±0.06
5±0.06
45±2
0.25±0.025
90±2°
90±2°
U
172
40
55±0.6
27.5±0.42
10±0.11
5±0.09
10±0.11
-
1±0.07
90±2°
90±2°

Az ütőérték szabványos jelölése: XX YY ZZ 300/10 20°C, ahol

XX: ütőmunka vagy fajlagos ütőmunka számértéke,
YY: mértékegység (J vagy J/mm2),
ZZ: KV, KCV, KU, KCU: ütő- vagy fajlagos ütőmunka V vagy U bemetszéssel.

300 : a kalapács ütőenergiája, (megeng. egyéb értéke: 150)
10 : próbatest szélessége, (megeng. egyéb értékek: 7,5 és 5 mm)
20°C: vizsgálati hőmérséklet. (előírható egyéb értékek: 0, -20, -40, -60 C°)
A vizsgálatokról további felvilágosítást ad:
Qualitest Lab. Kft.:
  • Mechanikai Anyagvizsgálati Osztály